TİTCK 2. Biyobenzer Çalıştayı düzenlendi

TİTCK tarafından, 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde 2. Biyobenzer Çalıştayı, 26 Mayıs 2017 tarihinde ise Ruhsatlandırma Dairesi İstişare Toplantısı düzenlendi.

Biyobenzer Çalıştayına hazırlık yapmak amacıyla, 23 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Mevzuat Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Çalıştayda  “Biyobenzer Kılavuz Taslağı” ve biyobenzer ürünlerde değiştirilebilirlik konularına ilişkin İEİS görüşlerini içeren birer sunum gerçekleştirdik.