İlaç üretim tesisi inceleme gezisi ve ‘İlaç Ar-Ge’sinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Değerlendirme To

İEİS, 14 Nisan 2017 tarihinde, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri akademisyenlerine yönelik bir ilaç üretim tesisi inceleme gezisi düzenledi. Gezi kapsamında Abdi İbrahim İlaç üretim ve Ar-Ge tesisleri gezildi. Öğleden sonra ise İEİS Ar-Ge Çalışma Grubu üyeleri ile Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu temsilcilerinin katılımıyla ‘İlaç Ar-Ge’sinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.  Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı ve İEİS Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barlas, İEİS Kamu ve Akademik İlişkiler Danışmanı Vedat Eğilmez, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan’ın birer sunum gerçekleştirdiği toplantıda üniversite ve sanayi bakış açılarıyla ilaçta Ar-Ge ve bu alandaki işbirliği olanakları tartışıldı.