Türkiye Biyoteknolojik İlaç Pazarı


Türkiye ilaç pazarında tüm formlarıyla birlikte 208 adet referans biyoteknolojik, 46 adet biyobenzer ilaç bulunmaktadır. Biyobenzer ilaçlardan 6 tanesinin tüm formlarıyla 17’sinin üretimi ülkemizde yapılmaktadır.

2010 yılında biyobenzer ilaçlar biyoteknolojik ilaçlar içerisinde neredeyse hiç yer almazken, 2017’de değerde %4,6, kutuda %16,2 oranında pay almıştır.

Mevcutta Türkiye ilaç pazarındaki ithal ürünlerin %30’unu biyoteknolojik ilaçlar oluşturmaktadır.

Türkiye’de absiksimab, enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, infliksimab, insülin glarjin, rekombinant insan epidermal büyüme hormonu, rituksimab, somatropin ve trastuzumab içeren biyobenzer ürünler ruhsatlandırılmış olup, bunlardan Türkiye’de çeşitli aşamalarında üretimi olanlar; enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, infliksimab ve insülin glarjin etkin maddelerini içermektedir. Referans biyoteknolojik ilaçların patent sürelerinin bitmesiyle beraber biyobenzer ürünlerin sayısının ilerleyen dönemlerde daha hızlı artması beklenmektedir