Türkiye Biyoteknolojik İlaç Pazarı


Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı %20’leri aşmıştır ve artmaya devam etmektedir. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusudur. Türkiye’de biyoteknolojik ilaçlar 2019 yılında, 7,0 milyar TL ile reçeteli ilaç pazarı içerisinde yaklaşık %17,2’lik bir paya sahiptir. 

2019 Aralık sonu itibariyle Türkiye’de ruhsatlı 114 marka altında 259 formda referans biyoteknolojik ve 24 marka altında 84 formda biyobenzer ilaç bulunmaktadır. Biyoteknolojik ilaç pazarı toplamda 138 marka altında 343 form ilaçtan oluşmaktadır. Biyobenzer 7 markanın tüm formlarından oluşan 29 adet ilacın üretimi ülkemizde yapılmıştır.Türkiye’de absiksimab, adalimumab, enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, infliksimab, insülin glargine, rituksimab, rekombinant insan epidermal büyüme faktörü, rituksimab, somatropin, trastuzumab içeren biyobenzer ürünler ruhsatlandırılmış olup, bunlardan Türkiye’de üretimi olanlar; enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, infliksimab ve insülin glargine etkin maddelerini içermektedir. Biyobenzer ürünlerin sayısının ilerleyen dönemlerde hızla artması beklenmektedir.

2010 yılında biyobenzer ilaçların biyoteknolojik ilaçlar içerisindeki payı değerde %0,2, kutuda %0,1 iken 2019 yılında değerde %8,9’a, kutuda %31,8’e yükselmiştir.


Mevcutta Türkiye ilaç pazarındaki ithal ürünlerin %33,6’sını biyoteknolojik ilaçlar oluşturmaktadır.