Türkiye Biyoteknolojik İlaç Pazarı


Dünya ilaç endüstrisinde biyolojik/biyoteknolojik ilaçların pazar payı yüzde 30’lara ulaşmıştır. 2020 Türkiye ilaç pazarı içerisinde ise biyoteknolojik ilaçlar 8,7 milyar TL ile yaklaşık %18,2’lik bir paya ulaşmıştır.

2020 Aralık sonu itibariyle Türkiye’de ruhsatlı 116 marka altında 254 formda referans biyoteknolojik ve 25 marka altında 94 formda biyobenzer ilaç bulunmaktadır. Biyoteknolojik ilaç pazarı toplamda 141 marka altında 348 form ilaçtan oluşmaktadır. Biyobenzer 7 markanın tüm formlarından oluşan 29 adet ilacın üretimi ülkemizde yapılmaktadır.


 

Türkiye’de absiksimab, adalimumab, bevacizumab, enoksaparin sodyum, epoetin alfa, epoetin zeta, filgrastim, infliksimab, insülin glargine, rituksimab, somatropin, trastuzumab içeren biyobenzer ürünler ruhsatlandırılmış olup, bunlardan Türkiye’de üretimi olanlar; enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, infliksimab ve insülin glargine etkin maddelerini içermektedir. Biyobenzer ürünlerin sayısının ilerleyen dönemlerde hızla artması beklenmektedir.

2015 yılında biyobenzer ilaçların biyoteknolojik ilaçlar içerisindeki payı değerde %3,1 iken 2020 yılında payını 3 kattan fazla artırarak %10,4’e yükselmiştir.Kutu bazında ise 2015 yılında %9,6 seviyesinde olan biyobenzer ilaçların payı, 2020 yılında %31,3 seviyesine çıkmıştır.    


Biyoteknolojik ilaçlar Türkiye ilaç pazarındaki payını her yıl artırmaya devam etmektedir. 2015 yılında ithal ürünlerin içindeki payı değerde %29,6, kutuda %5,3 seviyesindeyken 2020 yılında değerde %34,3 kutuda %9,1 seviyesine ulaşmıştır.